SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod/OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Lenky Otrubové,
se sídlem Azalková 444, PSČ: 251 68, Sulice – Želivec, IČ: 74115821 (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo
dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem
a objednatelem (dále také jako „klient“).

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

2. SÍDLO FIRMY A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Lenka Otrubová
Azalková 444, 251 68 Sulice – Želivec
IČ: 74115821 Nejsem plátcem DPH
Telefon: 608 981 841 Email: info@locreativ.cz
Web: www.locreativ.cz Facebook: www.fb.com/fotolocreativ

3. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Fotograf poskytuje fotografické služby zaměřené na dětskou, rodinnou, párovou, těhotenskou, portrétní a fine art fotografii.
Focení probíhá v exteriéru v okolí Kamenice u Prahy, Velkých Popovic a Modletic (louky, lesy)
za ideálních světelných podmínek, a to 1-1,5 hodiny před západem slunce.

4. CENA FOTOGRAFOVÁNÍ

Ceny za nabízené balíčky a případné fotografie nad rámec balíčku jsou uvedeny na webových stránkách fotografa na adrese www.locreativ.cz v sekci “Ceník” u každého nabízeného balíčku.

5. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Fotografické služby může klient objednat pouze emailem. Při objednání služeb je nutné úvest
telefonní číslo klienta, o jaký balíček má klient zájem, jaký termín preferuje, kdo vše se bude fotit a případně, zda má zájem o služby vizážistky.
Objednaný foto balíček nelze po provedení závazné rezervace změnit ani kombinovat s jiným.

Objednáním služeb klient stvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito obchodními podmínkami
a také stvrzuje, že se řádně seznámil s fotografickým stylem fotografa.
Změna stylu focení či stylu úprav fotografií ze strany fotografa není možná.

6. REZERVACE TERMÍNU FOCENÍ, REZERVAČNÍ POPLATEK, ZMĚNA TERMÍNU

Za účelem závazné rezervace termínu focení je klientovi účtována nevratná záloha ve výši 500 Kč,
která bude odečtena od celkové ceny vybraného balíčku. Fakturu na rezervační zálohu posílá fotograf na email klienta, jakmile klient provede objednávku služeb. Faktura je splatná do 3 pracovních dnů.
V případě neuhrazení rezervační zálohy do data splatnosti bude termín uvolněn dalším zájemcům.
Termín focení může klient změnit nebo zrušit nejpozději 24 hodin předem, jinak rezervační záloha propadá. V případě nepřízně počasí (déšť, silný vítr, či velmi zataženo) se focení přesouvá na nový
termín a v tomto případě rezervační záloha nepropadá.

7. ÚHRADA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

Platba za fotografické služby je splatná v hotovosti ihned po focení. Platbu lze zaslat i převodem na účet v případě, kdy to navrhne fotograf. V případě platby v hotovosti si klient připraví částku v přesném obnosu. V případě, že klient uhradil předem rezervační poplatek, bude mu od konečné částky poplatek odečten. Pokud si klient vybere fotografie nad rámec uhrazeného balíčku, obdrží od fotografa fakturu
a uhradí ji do 3 dnů pracovních dnů převodem na účet fotografa.

8. DÉLKA FOTOGRAFOVÁNÍ

U každého balíčku je stanovena maximální délka focení. Bez předchozí dohody v den objednání
fotografování ji nelze prodlužovat. V případě, že má klient zájem o prodloužení doby focení, je to možné za poplatek 400 Kč za každých započatých 30 minut.

8. FOCENÍ

Focení probíhá v termínu, který si obě strany předem dohodly. Focení je možné od pondělí do čvtrtka, víkendové termíny nejsou k dispozici ani za příplatek.
Klient přijede na focení s takovým předstihem, aby měl dostatek času na úpravu a aby bylo možné ve stanovenou dobu začít. Výběr oblečení a doplňků se na místě focení nekonzultuje, konzultace je možná pouze emailem a to minimálně 1 týden před focením.
V průběhu celého fotografování je zakázáno pořizovat jakkýkoli foto či video záznam z focení bez souhlasu fotografa.

V případě nedostatečné spolupráce focených osob (jedná se především o malé děti),
si fotograf vyhrazuje právo dobu focení zkrátit. Pokud nebude možné z důvodu nespolupráce dítěte
vybrat dostatečný počet fotografií k úpravám, není to důvodem k reklamaci ani ke slevě a klient je povinnen uhradit plnou cenu balíčku.

Doporučuji zodpovědně zvážit, zda je Vaše dítě na focení dostatečně vyzrálé, zda se bude při focení cítit dobře a bude dobře spolupracovat,
a jestli pro něj focení nebude stresová situace.

9. POZDNÍ PŘÍCHOD KLIENTA

Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení.
Opozdíli-se klient o více než 15 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit
a místo opustit. V tomto případě rezervační záloha propadá.

10. VÝBĚR FOTOGRAFIÍ K ÚPRAVÁM

Heslem chráněná online galerie se zmenšenými a neupravenými náhledy fotografií je klientovi zpřístupněna do 7 pracovních dnů od focení. Odkaz na galerii je klientovi zaslán emailem.
Klient si z náhledů závazně vybere požadované fotografie dle uhrazeného balíčku a informuje o tom fotografa. Je možné vybrat i fotografie nad rámec balíčku, přičemž platba za tyto fotografie musí být uhrazena převodem na účet do 3 pracovních dnů od vystavení faktury.

V online galerii klient nalezne dostatečný počet náhledů (zhruba 30-60), které vybírá výhradně fotograf. Počet náhledů není pevně dán, ale vždy se odvíjí od daného předplaceného balíčku a od spolupráce focených osob.
V případě pozdního příchodu nebo v případě nespolupráce členů rodiny se dá předpokládat, že počet
fotografií k výběru bude menší, než je obvyklé. Toto není důvodem k reklamaci.

Do lhůty 14 dnů od zpřístupnění online galerie s náhledy je klient povinnen zaslat fotografovi výběr
fotografií k úpravám. Před uplynutím lhůty je klientovi zasláno upozornění. V případě nedodržení této lhůty si fotograf vyhrazuje právo provést výběr fotografií sám, a klient není oprávněn provedený výběr rozporovat.

11. ÚPRAVY A RETUŠE FOTOGRAFIÍ

Fotograf upravuje a retušuje všechny fotografie, které klient obdrží.
U klasických rodinných, dětských, párových, těhotenských a portrétních fotografií se upravuje expozice, kontrast, ořez, jas, tonalita a drobné kosmetické vady (drobné pupínky, škrábanec či modřina).
U fotografií z balíčků označených “ART” dochází mimo základní úpravy i k rozšířené postprodukci, a dle přání klienta i k dalším úpravám pleti, zjemnění vrásek, jemnému bělení zubů, úpravě objemu účesu
a k jemné úpravě proporcí těla.

Odstranění nečistot na pleti a oblečení (zbytky od jídla či pití, špína, apod.), retuš problematické
pleti, odstranění dětských tetovaček, odstranění prosvítajících cedulek pod oblečením či lehké vyhlazení jemně pomačkaného oblečení je nadstandardní práce a započítává se do sazby 500 Kč za každých započatých 30 minut. Křivé zuby, neupravené nehty (oloupaný lak, špína za nehty, apod.), faldíky,
suché rty, dvojitou bradu, odlesky na brýlích, gumičky na rukou a otlaky od nich, ramínka od podprsenky či nevhodně zvlněné nebo nařasené oblečení fotograf neretušuje.
U oblečení dbejte na vhodný výběr a vyžehlete jej. Na suché rty použijte vhodnou péči. Nehty upravte a oloupaný lak odstraňte. Dejte si pozor na zapomenuté gumičky na rukou. Tetovačky smyjte alespoň 1 den před focením, aby nebyla kůže zarudlá.

11. DOBA DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Doba dodání fotografií je 1-3 týdny od doby, kdy klient zašle fotografovi výběr k úpravám (tedy ne od doby focení). Expresní dodání fotografií do 3 dnů je zpoplatněno částkou 1000 Kč.
Fotografie jsou dodány elektronicky prostřednictvím online systému, ze kterého lze fotografie stáhnout.
Stažení upravených fotografií je klient povinnen učinit do 7 kalendářních dnů od zpřístupnění online systému pro předávání fotografií, a zároveň je povinnen neprodleně oznámit fotografovi úspěšné stažení dodaných fotografií.
V případě nemoci, dovolené či jiných nenadálých skutečností ze strany fotografa, si fotograf vyhrazuje právo na prodloužení doby dodání.

12. FORMÁT FOTOGRAFIÍ

Fotografie jsou dodány pouze v JPEG formátu. Klient je obdrží jak v plné velikosti vhodné pro tisk, tak v menším formátu, který je vhodný pro sociální sítě či pro zaslání emailem.
Všechny vybrané fotografie klient obdrží v barevném provedení. Černobílá varianta fotografií je vždy na úsudku fotografa.

13. REKLAMACE

Nespokojenost s vlastním vzhledem focených osob či prací vizážistky, není důvodem k reklamaci dodaných fotografií.
Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky.

14. ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

Neupravené fotografie (RAW formát) jsou uchovávány po dobu 1 měsíce.
Upravené a předané fotografie jsou archivovány 5-6 měsíců.

15. NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE

Neupravené fotografie fotograf neposkytuje. Jelikož je mým cílem předávat klientům pouze dokončené dílo, tak věřím, že pochopíte, že neupravené fotografie Vám poskytnout nemohu.

15. UVEŘEJNĚNÍ FOTOGRAFIÍ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH FOTOGRAFA

Fotograf není oprávněn zveřejňovat fotografie na vlastních sociálních sítích bez předchozího souhlasu klienta. Tento souhlas musí být udělen písemnou formou.

16. AUTORSKÁ PRÁVA

Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno neupravené náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga), jsou ve vlastnictví fotografa. 

Všechny upravené fotografie jsou předmětem autorského práva a nesmí byt použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci, soutěž či prodej třetí straně bez písemného souhlasu fotografa.
Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
Na upravené fotografie nesmí být použity jakékoli úpravy, které fotografie odliší od vytvořeného originálu (kolorizace, barevné filtry, ořezy, změna sytosti barev, změna jasu, retuše, apod.)
Fotografie musí zůstat VŽDY v takovém provedení, v jakém je klient obdrží.